Repertoriu național de patrimoniu cultural imaterial. I.

 

Repertoriu național de patrimoniu cultural imaterial. I. (descarcă pdf-ul, 2 MB)

 

Repertoriul Patrimoniului Cultural Imaterial din România, prima sinteză categorială a tuturor fenomenelor culturii tradiționale a românilor și minorităților din România, este rezultatul demersurilor Comisiei Naționale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, comisie care și-a propus, prin programul său, în concordanță cu recomandările UNESCO și cu angajamentele pe care România și le-a asumat prin acceptarea Convenției pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, să realizeze inventarierea elementelor ce constituie patrimoniul cultural imaterial național.

Diversitatea și complexitatea culturii tradiționale a impus ca Repertoriul să acopere toate registrele existenței umane și a relațiilor ei cu lumea înconjurătoare, cosmosul și transcendentul, într-o serie de patru volume structurate în capitole tematice. Primul volum acoperă domeniul spiritual, forme de artă a cuvântului și expresii verbale tradiționale, folclor muzical și coregrafic, jocuri de copii și tineret, sărbători, obiceiuri, ritualuri, practici tradiționale de prevenire, combatere și vindecare a bolilor, meșteșuguri artistice, alimentație tradițională și limba română.