Prezentarea proiectului cultural "Colecţiile muzeale rurale între realitate şi aspiraţii - II" (2012)

 

Curs gratuit pentru custozii muzeelor/colecţiilor rurale!.

 

Proiectul cultural COLECŢIILE MUZEALE RURALE ÎNTRE REALITATE ŞI ASPIRAŢII II, finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional, se va desfăşura în perioada august - noiembrie 2012, în Bucureşti.
Proiectul este destinat protejării şi promovării patrimoniului cultural local (patrimoniul muzeal, monumente şi tradiţii populare) şi se adresează custozilor muzeelor/colecţiilor muzeale din mediul rural (acestea pot fi muzee private sau în cadrul şcolilor, căminelor culturale şi primăriilor).

Pentru informaţii şi înscrieri vă rugăm să vă adresaţi Aureliei Duţu (tel.: 072.457.051/074.908.0478),
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Activităţi desfăşurate:

- sesiuni de formare, organizate pentru două grupuri de participanţi (12 persoane/grup) se vor desfăşura timp de 3 zile, în perioada 30 octombrie-1 noiembrie şi 2-4 noiembrie 2012.
Se va asigura suportul de cunoştinţe şi abilităţi necesare pentru organizarea şi protejarea colecţiilor, precum şi promovarea patrimoniului cultural.
- masa rotundă Colecţiile muzeale între realitate şi aspiraţii (1 noiembrie 2012), va oferi un spaţiu de dialog privind protejarea şi promovarea patrimoniului cultural, precum şi posibilitatea de a realiza noi colaborări între specialiştii din muzee şi universităţi; custozii colecţiilor rurale; profesorii; persoane implicate în arii de interes pentru patrimoniul muzeal sau activităţi de educaţie muzeală; reprezentanţi ai administraţiei centrale
- cartea Ghid de bune practici în protejarea şi promovarea patrimoniului cultural rural (va fi accesibilă şi pe pagina proiectului )
Cartea nu va cuprinde doar materialul de instruire aferent celor 3 zile, ci si alte materiale de documentare cu aceasi tematica sau cu informatii complementare, care vor oferi un suport real si practic pentru activitatea curenta din micile colectii muzeale.

Parteneri:

Institutul Naţional al Patrimoniului (http://www.cimec.ro/ghid-muzee-rurale/)
Reţeaua Colecţiilor şi Muzeelor Etnografice Săteşti Particulare din România (RECOMESPAR)

Formatori:

Tematică
Ioan Opriş

Tendinţe şi direcţii în dezvoltarea muzeologiei româneşti
Educaţie muzeală.
Noţiuni de management cultural

Aurelia Duţu Legislaţie culturală
Documentaţia pentru evidenţa patrimoniului cultural mobil
Georgeta Roşu Organizarea expoziţiilor
Rodica Antonescu Noţiuni de conservare a patrimoniului mobil şi imobil
Narcisa-Alexandra Ştiucă Inventarierea şi promovarea patrimoniului imaterial local
Daniela Mihai Inventarierea şi promovarea patrimoniului imobil local
Angelica Mihăilescu Integrarea experienţelor de educaţie nonformală în activitatea şcolară; dezvoltarea competenţelor cheie


În cadrul acestui proiect cultural sunt asigurate următoarele cheltuieli pentru cursanţi:

- transport (Fără deplasare în interiorul Bucureştiului, dar distanţele hotel-sală de curs pot fi străbătute pe jos.);
- cazare (În principiu erau suficiente 3 nopţi de cazare pentru curs, programul oferă 4 nopţi - la Hotel Carpaţi, situat în centrul Bucureştiului - pentru ca fiecare cursant să poată vizita şi alte muzee, la alegere. Organizatorii vor oferi sprijin în acest sens.);
- 3 mese/zi (masa de seara va fi de tip gustare).