Reţeaua Naţională a Muzeelor din România

 

Rețeaua Națională a Muzeelor din România este o rețea instituțională (alcătuită din instituții publice sau private cu activitate în domeniul muzeal) cu reprezentativitate națională, care urmărește să sprijine și să dezvolte viața muzeelor, orientându-și activitățile asupra patrimoniului cultural, turismului cultural și pregătirii profesionale în sector.
Rețeaua este sursă generatoare de soluții la provocările politicilor culturale și muzeale naționale și europene, acționând implicit printr-o politică susținută de lobby pentru apărarea intereselor muzeelor membre. În demersurile sale strategice, rețeaua se bazează în primul rând pe sugestiile și recomandările venite dinspre publicul care frecventează muzeele. Într-o măsură la fel de însemnată, rețeaua se sprijină și pe comunitatea intelectuală și profesională a membrilor ei, inclusiv a colaboratorilor externi grupați într-o echipă de consultanță (experți), care își propune să lucreze împreună pe teme și problematici de interes comun din domeniul muzeal.